Chính sách bảo mật

security

 

Pjdchark quan tâm đến quyền được bảo mật thông tin của bạn. Vì thế, Pjdchark cam kết chịu trách nhiệm khi thu thập thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn theo mọi cách có thể. Mặc dù Chính sách Bảo mật này không phải một hợp đồng và không tạo ra bất kỳ quyền pháp lý nào, nhưng chính sách này đóng vai trò thể hiện cam kết của Pjdchark đối với bảo vệ thông tin cá nhân riêng tư.

Pjdchark bảo lưu quyền sửa đổi và/hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho người sử dụng về việc sửa đổi và/hoặc thay đổi này bằng cách cập nhật chính sách tại đây và tạo thêm nhãn “MỚI CẬP NHẬT” vào đường dẫn “CHÍNH SÁCH BẢO MẬT” trên các trang web áp dụng chính sách này trong thời gian 30 ngày.

Chính sách Bảo mật này mô tả thông tin mà Pjdchark thu thập, các thông tin được sử dụng như thế nào, khi nào thông tin được chia sẻ với người khác, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ tính bảo mật và an ninh thông tin.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả người sử dụng trang web và ứng dụng di động Pjdchark, và tất cả những ai cung cấp dữ liệu cá nhân qua bên thứ ba, ví dụ, đại lý lữ hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ trang mạng nào do Pjdchark vận hành.